Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en KPN B.V. (Telfort) deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan KPN B.V. (Telfort) of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

KPN B.V. (Telfort) is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.telfort.nl door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks.