Privacy

Telfort en KPN

April 2018

KPN B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: KPN) bieden veel verschillende diensten, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en TV. Door de aard van onze dienstverlening beschikt KPN over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is van belang dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten u bij KPN afneemt en in het gebruik dat u van onze producten en diensten maakt, ook als u niet al uw producten diensten van één merk of één bedrijfsonderdeel afneemt. Daarom koppelen wij de informatie waarover wij beschikken als u een of meerdere diensten bij ons afneemt. Zo zijn wij in staat om uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te pakken.

KPN informeert u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. We sturen u bijvoorbeeld een persoonlijke e-mail met een persoonlijke aanbieding wanneer uw abonnement afloopt of wanneer u uw abonnement kunt verlengen. Of u ontvangt een sms-bericht op het moment dat uw bundel op is met een opwaardeertip, zodat u niet onnodig te veel betaalt. Als u meerdere diensten of producten bij ons afneemt dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is Telfort CombiVoordeel. Wij wijzen u graag op deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we uw gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop!

Onze belofte:

 • KPN is zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij KPN veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van communicatie. Wij monitoren geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van uw sms-berichten, e- mails of chats en houden niet bij welke websites u bezoekt.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen.
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vindt u hieronder.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die KPN van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die KPN in Nederland op de markt brengt. Het statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie, internet of TV afnemen van KPN en voor alle gebruikers van websites van KPN.

Privacy statement | April 2018

 • 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

  Alle B.V. ’s die onderdeel uitmaken van de KPN groep (m.u.v. XS4All) voeren een zelfde privacy beleid. Zo weet u altijd waar aan toe bent als u met KPN een overeenkomst sluit.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de B.V. met wie u de overeenkomst voor de door u afgenomen dienst heeft gesloten. Neemt u bijvoorbeeld een dienst af van KPN B.V. dan is KPN B.V., Maanplein 55 in Den Haag de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

  XS4All maakt voor haar televisiedienstverlening gebruik van het televisienetwerk van KPN. Neemt u een televisiedienst af van XS4All, dan is naast XS4ALL KPN B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

 • 2. Overzicht van de belangrijkste verwerkingen

  Hieronder vindt u een globaal overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen zijn weergegeven. Het doel van het overzicht is om u in één oogopslag een globaal beeld te geven van de gegevens die wij van u verwerken in het kader van onze telefoon-, internet- en televisiediensten en welke keuzes u hierin kunt maken. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, ga dan naar het betreffende hoofdstuk. Wilt u meer weten over de keuzes die u heeft en hoe u uw keuze aan ons bekend kunt maken, ga dan naar ‘Recht van verzet’ (zie 11.3). Voor inzage in uw gegevens gaat u naar ‘Inzage’ (zie 11.1).

  Naast de in het overzicht opgenomen gegevens verwerken wij gegevens van u op onze websites (zie H6), in onze winkels (zie H8) en in onze apps (zie H7). Voor een volledig beeld raden wij u aan het privacy statement in zijn geheel te lezen. Daarin kunt u tevens lezen hoe wij uw gegevens binnen KPN delen (zie H9) en wat ons beleid is ten aanzien van het delen van uw gegevens met derden (zie H10).

  Dienst- verlening
  Netwerk planning/ beheer/ beveiligen
  Voldoen aan wettelijke plicht
  Verbeteren dienstverlening, informeren over gebruik van de dienst, trendanalyse
  Marketing- en verkoop
  Verstrekken aan derden voor marketing
  Bellen
  (zie H3)
  Contactgegevens Gebruiksgegevens (hoeveel heeft u gebeld)
  (zie 3.1)
  ja
  (zie 3.1.2)
  ja
  (zie 3.2.3)
  ja
  (zie 3.2.4)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 3.2.5)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 3.2.6)
  nee
  (zie 3.2.6)
  Verkeersgegevens (met wie heeft u gebeld, waar en wanneer)
  (zie 3.1)
  ja
  (zie 3.1.2)
  ja
  (zie 3.2.3)
  ja
  (zie 3.2.4)
  alleen met toestemming
  (zie 3.2.5)
  alleen met toestemming
  (zie 3.2.6)
  nee
  (zie 3.2.6)
  Inhoud van communicatie
  (zie 3.1)
  nee
  nee
  ja
  (zie 3.2.4)
  nee
  nee
  nee
  Internet
  (zie H4)
  Contactgegevens
  Gebruiksgegevens (hoeveel mb’s heeft u gebruikt)
  (zie 4.1)
  ja
  (zie 4.2)
  ja
  (zie 4.2.3)
  ja
  (zie 4.2.4)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 4.2.5)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 4.2.6)
  nee
  (zie 4.2.6)
  Verkeersgegevens
  (zie 4.1.2)
  ja
  (zie 4.2)
  ja
  (zie 4.2.3)
  ja
  (zie 4.2.4)
  alleen met toestemming
  (zie 4.2.5)
  alleen met toestemming
  (zie 4.2.6)
  nee
  (zie 4.2.6)
  Inhoud van communicatie, welke sites heeft u bezocht
  (zie 4.1.2)
  nee
  alleen met toe- stemming
  ja
  (zie 4.2.4)
  nee
  nee
  nee
  Krediet aanschaf randapparaat
  (zie H3)
  ja
  nee
  ja
  alleen met toestemming
  alleen met toestemming
  nee
  Persoonsgegevens, Geregistreerde kredietbedragen en limieten
  ja
  (zie 3.2)
  nee
  (zie 3.2.3)
  ja
  (zie 3.2.4)
  alleen met toestemming
  alleen met toestemming
  nee
  (zie 3.2.6)
  Televisie
  (zie H5)
  Contactgegevens (Gebruiksgegevens, aantal gekochte items)
  (zie 5.1.1)
  ja
  (zie 5.2)
  ja
  (zie 5.2.2)
  ja
  (zie 5.2.3)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 5.2.4)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 5.2.5)
  nee
  (zie 5.2.5)
  Real time tv kijken
  (zie 5.1.3)
  ja, alleen om programma te tonen
  (zie 5.2)
  ja, alleen voor oplossen storingen
  (zie 5.2.2)
  ja
  (zie 5.2.3)
  nee
  (zie 5.4)
  nee
  (zie 5.4)
  nee
  (zie 5.2.5)
  Gebruik on demand, welke items heeft u besteld
  (zie 5.1.3)
  ja
  (zie 5.2)
  ja
  (zie 5.2.2)
  ja
  (zie 5.2.3)
  ja
  (zie 5.4)
  alleen met toestemming
  (zie 6.2.3)
  nee
  (zie 5.2.5)
  Gemaakte opnames, welke opnames heeft u gemaakt
  (zie 5.1.3)
  ja
  (zie 5.2)
  ja
  (zie 5.2.2)
  ja
  (zie 5.2.3)
  alleen met toestemming
  (zie 5.4)
  alleen met toestemming
  (zie 5.4)
  nee
  (zie 5.2.5)
  KPN websites
  (zie H6)
  Gegevens over bezoek KPN sites
  (zie 6.1.1)
  ja
  (zie 6.2)
  ja
  (zie 6.2)
  n.v.t.
  ja, bij cookies ‘beperkt’ of ‘optimaal’
  (zie 6.1.2)
  ja, bij cookies ‘beperkt’ of ‘optimaal’, tenzij bezwaar benadering
  (zie 6.1.2)
  nee
  (zie 6.2.3)
  Gegevens die u zelf achterlaat
  (zie 6.1.1)
  ja
  (zie 6.2)
  ja
  (zie 6.2)
  n.v.t.
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 6.2.2)
  ja, tenzij bezwaar
  (zie 6.2.3)
  nee
  (zie 6.2.3)
  Koppeling met uw contact- en gebruiksgegevens
  (zie 6.1.1)
  ja, bij cookies ‘optimaal’
  (zie 6.1.2)
  ja, bij cookies ‘optimaal’
  (zie 6.1.2)
  ja, bij cookies ‘optimaal’
  (zie 6.2.1)
  ja bij cookies ‘optimaal’
  (zie 6.1.2)
  ja bij cookies ‘optimaal’, tenzij bezwaar benadering
  (zie 6.1.2)
  nee
  (zie 6.2.3)

 • 3. Bellen bij Telfort

  3.1 Welke gegevens verwerken we van u?

  3.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons (telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels) een abonnement afsluit voor een vaste of een mobiele telefoonaansluiting, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer.

  Als u contact met ons opneemt, dan worden gegevens van u geregistreerd. Bijvoorbeeld als u telefonisch,  via een KPN website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

  Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

  3.1.2 Gebruik van de dienst

  Als u gebruikmaakt van onze telefoondiensten, verwerkt KPN technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om telefoonverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze gegevens betreffen niet de inhoud van de communicatie zelf. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

  • De datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens, het nummer van uw SIM kaart (IMSI) en het nummer van uw mobiele toestel (IMEI), het aantal signalen dat uw telefoon uitzendt;
  • Locatiegegevens die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kunt maken van onze telefoondiensten en die nodig zijn om uw belverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze locatiegegevens geven aan met welke zendmast uw mobiel of tablet in verbinding staat.

  Deze technische gegevens (met uitzondering van locatiegegevens) ziet u terug op uw notaspecificatie. Al deze technische gegevens en de gegevens zoals die op uw gespecificeerde nota te zien zijn worden door ons aangeduid met de term ‘verkeersgegevens’.

  Onze factuur bevat daarnaast twee gedeelten, een ongespecificeerd ‘voorblad’ waarop zijn aangegeven bijvoorbeeld het aantal gebelde minuten en het aantal sms-berichten dat u heeft verstuurd en het totaal verschuldigde bedrag. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘verbruiksgegevens’.

  3.2 Wat doen we met uw gegevens?

  3.2.1 Dienstverlening

  KPN verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

  3.2.2 Uitvoeren risico-analyse, kredietverstrekking en kredietregistratie

  Als u een aanvraag indient voor een nieuw mobiel telefoonabonnement en/of krediet, voert KPN een risicoanalyse uit. KPN legt daarvoor, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of de overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (betalings)verplichtingen. Het bestand is bestemd om te worden gebruikt door KPN en deze aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. Verantwoordelijk voor het bestand is de Stichting Preventel. Meer informatie kunt u vinden op www.preventel.nl.

  Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd en/of een kredietaanvraag wordt ingediend, worden uw gegevens verstrekt aan handelsinformatiebureau Experian. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot u betaalgedrag gedeeld met Experian in het kader van fraudepreventie, zodat Experian op basis daarvan een goede risicoanalyse kan maken. Dit betekent dus dat indien u als gevolg van een betalingsachterstand bent afgesloten deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

  KPN Finance B.V. verstrekt aan u (aflopende) kredieten van 1 of 2 jaar voor de aanschaf van een mobiele telefoon. KPN moet daarom extra gegevens van u verwerken. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die KPN in dat kader verwerkt.

  Momenteel worden volgende gegevens door KPN opgevraagd bij u:

  a)      Naam, Adres, Woonplaats (NAW)

  b)      Geboortedatum

  c)       Geldig legitimatiebewijs (foto wordt onherkenbaar gemaakt en BSN-nr wordt doorgestreept)

  d)      Telecom wanbetalersgedrag database (Preventel)

  e)      Fraude detectiesysteem (om te bekijken of er eerder sprake is geweest van wanbetaling/fraude etc.) 

  f)       Bankrekeningnummer (eenmalig €0,01 pinnen om betrouwbaarheid te checken)

  g)      Curateleregister

  h)      Creditscoring (door Experian).

  Om aan de wettelijke verplichtingen bij kredietverstrekking te kunnen voldoen, verwerkt KPN met ingang van 1 mei 2017 de volgende klantgegevens: Bij een krediet onder € 250,- worden de volgende gegevens verwerkt: Voor het aangaan van een overeenkomst verwerken wij een kopie van uw legitimatiebewijs. Ook vragen wij u € 0,01 over te maken ter controle.

  Tijdens de looptijd van de contractrelatie voert KPN periodieke controles uit in het kader van borging van integriteit. Als iemand op een sanctielijst voorkomt, beëindigt KPN het contract en wordt een melding gemaakt aan de Nederlandsche Bank (DNB).

  De gegevens die bij de melding aan de DNB worden doorgegeven zijn: 

  -         Naam, Adres, Woonplaats (NAW), geboorteplaats en -datum;

  -         De aard en omvang van het direct opeisbare bedrag;

  -         De actie die door KPN is ondernomen; 

  -         Het nummer van de toepasselijke sanctieregeling.

  Bij een krediet tussen € 250,- en € 1000,- worden daarbovenop nog de volgende gegevens van u verwerkt:

  Voor een verantwoorde kredietverstrekking maakt KPN gebruik van:

  a. Gegevens over het totaal aan geregistreerde kredietbedragen in het Centraal Kredietregistratiesysteem van het Bureau Kredietregistratie BKR (CKI)

  b. Gegevens over betalingsachterstanden op kredietovereenkomsten in het CKI

  c. De uitkomst van de Telecom Inkomsten- en Lastentoets

  BKR verstrekt aan KPN het totaal aan geregistreerde kredietbedragen en –limieten, alsmede of op uw naam actuele betalingsachterstanden op een kredietovereenkomst zijn geregistreerd. Wanneer KPN aan u een krediet heeft verstrekt, wordt dit krediet geregistreerd in het CKI. Als u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen maakt KPN daarvan een melding bij BKR, conform art. 12 lid 1 (sub a en b) van het BKR Reglement.

  Voor de Telecom Inkomens- en Lastentoets vraagt KPN de volgende informatie bij u op:

  -         Gezinssamenstelling

  -         Netto maandinkomen

  -         Maandelijkse woonlasten

  Voor meer informatie zie de Telecomkredietcode via www.telfort.nl/gespreidbetalen.

  3.2.3 Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan

  KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het telefoonverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt uw vaste en mobiele gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van uw communicatie.

  KPN draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Voor meer informatie over hoe u zelf uw verbinding kan beveiligen, klik hier.

  Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het dataverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

  3.2.4 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

  3.2.5 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

  KPN verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

  KPN voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Wij gebruiken daarvoor uw persoons- en gebruiksgegevens, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

  3.2.6 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  KPN verwerkt uw persoons- en gebruiksgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van KPN, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw gegevens worden door KPN verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail), tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie Hoofdstuk 12.3 van dit Privacy statement. Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt.

  KPN verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

  Indien u klant bent bij ING, deelt KPN informatie over simwissels die KPN namens u uitvoert met ING, om zowel uzelf als ING te beschermen tegen fraude. Bij het verstrekken van deze gegevens aan ING neemt KPN uw privacy in acht door in de rapportages zoveel mogelijk de privacy gevoelige gegevens af te schermen.

  3.2.7 Incasso, Verkoop van vorderingen

  In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

  3.2.8 Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

  KPN verwerkt uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ten behoeve van het uitgeven van elektronische en papieren telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Uitsluitend indien u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in een telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij een abonnee-informatiedienst, dan worden uw gegevens voor dit doel verwerkt. KPN is in dat geval wettelijk verplicht uw gegevens door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Daarmee zijn deze gegevens dus 'openbaar'.

  U  kunt kiezen voor een nummer met 'beperkte bekendheid', in het spraakgebruik ook wel 'geheim nummer' genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in een telefoongids komt te staan én niet is op te vragen bij een abonnee-informatiedienst. U kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in een gids komt, maar wel is op te vragen bij een abonnee-informatiedienst. Als u een nummer met ‘beperkte bekendheid’ heeft dan betekent dat niet dat uw gegevens niet gebruikt kunnen worden voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten. Als u niet wilt dat uw gegevens voor trendanalyse en marketing- en verkoopactiviteiten worden gebruikt dan moet u dit apart aangeven. Onder 'Contact’ (zie Hoofdstuk 12) kunt u lezen welke keuzes u hierin heeft en hoe u deze bekend kunt maken.

  U kunt uw vermelding later nog wijzigen. Meer informatie over waar u verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen, vindt u onder 'Contact'.

  3.2.9 Nummerweergave

  KPN geeft standaard uw nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wilt u niet dat uw telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, dan kunt u per gesprek(eenmalig) de weergave van uw nummer blokkeren. U kunt uw nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe u dit kunt doen kunt u vinden onder 'Contact' (zie Hoofdstuk 12).

  Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u Nummerweergave hebt laten blokkeren. KPN is hiertoe wettelijk verplicht.

  3.2.10 Notaspecificatie

  Bij de specificatie van nota's kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting op de nota van de oproepende aansluiting worden weergegeven, tenzij met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer zal worden afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe u deze zogeheten B-nummerafscherming kunt aanvragen vindt u onder 'contact'.

  KPN werkt samen met andere communicatieaanbieders om uw nummer ook op hun nota te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat uw afgeschermde nummer nooit verschijnt op de nota van die andere aanbieders.

  3.2.11 Telefonische overlast

  Als iemand u telefonisch lastigvalt dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de contactgegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen.

  Een dergelijk verzoek dient te zijn gericht aan het onder 'Contact' vermelde adres (zie hoofdstuk 12). Het verzoek dient te zijn voorzien van de volgende gegevens: a) uw naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens, b) het nummer waarop de oproepen betrekking hebben, c) een beschrijving van de aard en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen en d) een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes. Indien de identiteit van de beller bij KPN bekend is, zal KPN aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat u dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan zal KPN, in laatste instantie, het telefoonnummer met de naam en het adres van de beller verstrekken. Van de gegevensverstrekking zal mededeling worden gedaan aan de beller wiens gegevens het betreft.

  3.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  KPN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij KPN hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gespecificeerde factuur en uw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Verbruiksgegevens die worden verwerkt om er voor te zorgen dat u mobiel bereikbaar bent, ook als u niet actief communiceert, worden maximaal twee weken bewaard voor netwerkdoeleinden.

  3.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan vanalle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

 • 4. Internet (vast en mobiel) van KPN

  4.1 Welke gegevens verwerken we van u?

  4.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons (telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels) een abonnement afsluit voor een internetaansluiting, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, abonnementsvorm en IP-adres.

  Als u contact met ons opneemt, dan worden gegevens van u geregistreerd. Bijvoorbeeld als u telefonisch, via een KPN website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

  Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

  4.1.2 Gebruik van de dienst

  Als u gebruik maakt van onze internetdiensten, verwerkt KPN technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren. Deze gegevens betreffen niet de inhoud van de communicatie zelf. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

  • De datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, MAC-adres, IMEI-nummer, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig om zijn internetverkeer over ons netwerk te vervoeren;
  • Gegevens over de door u bezochte websites (URL’s) die nodig zijn om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden.

  Al deze technische gegevens worden door ons aangeduid met de term ‘verbruiksgegevens’.

  Verbruiksgegevens vormen de basis voor de factuur die u van ons ontvangt. Op uw factuur ziet u een overzicht van hoeveel Mb’s u heeft verbruikt en het totaalbedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

  4.2 Wat doen we met uw gegevens?

  4.2.1 Dienstverlening

  KPN verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u naar de juiste (gedeelten) van de site te leiden is verwerking van URL-gegevens noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen moeten wij naast uw contactgegevens bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals het datavolume. Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen is verwerking van bepaalde gebruiksgegevens noodzakelijk, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals je gebruikersnaam en wachtwoord), e-mailadres, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, datavolume en de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen). Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

  4.2.2 Uitvoeren risico-analyse, kredietregistratie

  Als u een aanvraag indient voor een nieuw mobiel abonnement, voert KPN een risicoanalyse uit. KPN legt daarvoor, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of de overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (betalings)verplichtingen. Het  bestand is bestemd om te worden gebruikt door KPN en deze aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. Verantwoordelijk voor het bestand is de Stichting Preventel. Meer informatie kunt u vinden op www.preventel.nl.

  Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd en/of een kredietaanvraag wordt ingediend, worden uw gegevens verstrekt aan handelsinformatiebureau Experian. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot u betaalgedrag gedeeld met Experian in het kader van fraudepreventie, zodat Experian op basis daarvan een goede risicoanalyse kan maken. Dit betekent dus dat indien u als gevolg van een betalingsachterstand bent afgesloten deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

  4.2.3 Planning, beheer, beveiliging van ons netwerk, spamfilter/virusscan

  KPN is verantwoordelijk voor het telecommunicatienetwerk waarover het internetverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer zoals het routeren van verkeer, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn niet langer herleidbaar tot individuen. Het gaat ons hierbij niet om de inhoud van uw communicatie.

  Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook gegevens over door u bezochte websites (URL’s) hiervoor gebruikt.

  KPN draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware. Voor meer informatie over hoe u zelf uw verbinding kunt beveiligen, klik hier. Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren, tenzij dit spam betreft.

  4.2.4 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, bijv. in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

  4.2.5 Verbetering van dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten, trendanalyse

  KPN verwerkt uw contactgegevens en gebruiksgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden en over hoe u optimaal gebruik kunt maken van de diensten en producten die u bij ons afneemt, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw verbruiksgegevens worden voor dit doel alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft gegevens. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

  KPN voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten. Wij gebruiken daarvoor uw persoons- en gebruiksgegevens, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uitsluitend indien u daarmee heeft ingestemd worden ook uw verbruiksgegevens hiervoor gebruikt. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

  4.2.6 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  KPN verwerkt uw contactgegevens en uw gebruiksgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van KPN, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. Uw verbruiksgegevens worden voor dit doel alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft gegevens. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

  Uw gegevens worden door KPN verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail), tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie Hoofdstuk 12.3 van dit Privacy statement. Gegevens over door u bezochte websites worden hiervoor niet verwerkt.

  KPN verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

  4.2.7 Incasso, Verkoop van vorderingen

  In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

  4.2.8 Behandeling van klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

  Als u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet, dan kunt u dat bij ons melden. Als een ander een klacht heeft over onrechtmatig of strafbare informatie die u heeft verspreid, dan kan die ander dat ook bij ons melden. Alle klachten hierover behandelen wij volgens de procedure die is omschreven in de Gedragscode ‘notice-and-take-down’, deze kunt u downloaden via www.rijksoverheid.nl. In de Gedragscode is beschreven welke procedure wij volgen als er een klacht wordt ingediend en welke maatregelen wij kunnen treffen. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie en het –onder voorwaarden- verstrekken aan derden van uw naam, adres en woonplaats.

  4.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  KPN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij KPN hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door u bezochte sites (URL’s) worden niet opgeslagen.

  4.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

 • 5. TV van Telfort

  5.1 Welke gegevens verwerken we van u?

  5.1.1 Bij aanmelding, als u contact met ons opneemt

  Als u bij ons (telefonisch, via onze website(s) of in een van onze winkels) een abonnement afsluit voor TV van Telfort, zich aanmeldt als klant of meedoet met een actie, verwerken wij gegevens van u zoals uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst(en) u bij ons afneemt, het afgenomen televisiepakket, IP-adres, het nummer van uw TV ontvanger of smartcard, KPN ID, TAN-code en pincode die nodig is om de dienst te kunnen activeren.

  Als u contact met ons opneemt, dan worden gegevens van u geregistreerd. Bijvoorbeeld als u telefonisch, via een KPN website of via social media een vraag stelt, dan leggen wij de vraag vast. Deze vastlegging is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als u een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van u geregistreerd.

  Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘contactgegevens’.

  5.1.2 Uitvoeren risico-analyse, kredietregistratie

  Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd en/of een kredietaanvraag wordt ingediend, worden uw gegevens verstrekt aan handelsinformatiebureau Experian. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot u betaalgedrag gedeeld met Experian in het kader van fraudepreventie, zodat Experian op basis daarvan een goede risicoanalyse kan maken. Dit betekent dus dat indien u als gevolg van een betalingsachterstand bent afgesloten deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

  5.1.3 Gebruik van de dienst

  Als u gebruik maakt van onze TV diensten, verwerkt KPN technische gegevens die verband houden met dit gebruik en die nodig zijn om onze TV diensten aan u te kunnen leveren, om on demand items te leveren en uw opnames in te plannen en voor u beschikbaar te houden. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens:

  • De datum, het tijdstip en de duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van uw verbinding en andere technische gegevens die nodig zijn om onze TV diensten te kunnen leveren;
  • Bestelde on demand items, datum en tijdstip van bestellen, gegevens over kijken, pauzeren, terugspoelen en doorspoelen;
  • Ingeplande en gemaakte opnames, datum en tijdstip van de opname, gegevens over kijken en pauzeren.

  Gegevens over datum, tijdstip en duur van de sessie, bekeken kanalen, zapgegevens, gegevens over de kwaliteit van uw verbinding en andere technische gegevens die nodig zijn om onze TV diensten aan u te kunnen leveren worden door ons aangeduid als ‘verbruiksgegevens’.

  Gegevens over welke programma’s u heeft besteld merken wij aan als ‘gevoelige persoonsgegevens’..

  Op de factuur ziet u een overzicht waarin is opgenomen het aantal betaalde programma’s dat u besteld heeft en het totaal verschuldigde bedrag. Deze gegevens worden door ons aangeduid als ‘gebruiksgegevens’.

  5.2 Wat doen we met uw gegevens?

  5.2.1 Dienstverlening

  Tonen programma’s en facturering

  KPN verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen moeten wij uw contactgegevens verwerken. Om u de juiste programma’s te tonen is verwerking van gegevens over onder meer uw kanaalkeuze noodzakelijk. Om u een factuur te kunnen sturen moeten wij naast uw contactgegevens en het door u afgenomen televisiepakket bepaalde gegevens over het gebruik van uw aansluiting verwerken, zoals betaalde on demand items die u besteld heeft.

  Voorkomen en opheffen van storingen

  Om storingen te voorkomen en om storingsmeldingen te kunnen afhandelen is verwerking van verbruiksgegevens noodzakelijk, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een sessie, technische identificatiegegevens (zoals uw TAN-code en het nummer van uw TV ontvanger), kwaliteit van uw verbinding, bekeken kanalen, opnemen en gebruik van on demand diensten als Begin gemist, Programma gemist en Videotheek, opnemen en terug- of doorspoelen.

  On demand diensten

  In het kader van de on demand diensten Begin gemist, Programma gemist en Videotheek worden programma’s gedurende een bepaalde periode (bijv. 24 uur) voor u beschikbaar gehouden. Door u gemaakte opnames worden door ons gedurende een periode van maximaal een jaar voor u beschikbaar gehouden. Als u een on demand item of een opname bekijkt dan bieden wij u de mogelijkheid om het item of de opname te hervatten. Hiervoor is noodzakelijk dat wij niet alleen bijhouden welk item u heeft besteld of welk programma u heeft opgenomen, maar ook de datum en het tijdstip van bestellen of opnemen, of u heeft gekeken en of u het programma heeft gepauzeerd en waar u het programma heeft gepauzeerd.

  Méér TV

  Maakt u gebruik van ‘Méér TV’ dan bieden wij u de mogelijkheid om, via uw tv menu een aantal apps te openen, zoals YouTube en Wikipedia. Kijkt u een televisieprogramma en gaat u naar zo’n app dan ziet u het programma dat u bekijkt als zoekterm ingevuld, met de bijbehorende zoekresultaten. Om deze functie mogelijk te maken verstrekken wij de informatie over welk programma u op dat moment bekijkt aan de app aanbieder. Wij verstrekken geen andere gegevens aan de app aanbieder dan de programmatitel. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Deze toestemming vragen wij in het televisiemenu.

  TV van XS4ALL

  Derden, zoals XS4All, maken gebruik van ons televisienetwerk om hun eigen televisiediensten te kunnen leveren. Neemt u een televisiedienst af van zo’n derde dan verwerkt KPN uw hierboven genoemde gegevens, zoals uw TAN-code, het nummer van uw TV ontvanger, kanaalkeuze, het gebruik van on demand items en gemaakte opnames.

  Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

  5.2.2 Planning, beheer van ons netwerk

  KPN is verantwoordelijk voor het netwerk waarover het televisieverkeer plaatsvindt. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van het netwerk en het beheer zoals het tonen van de juiste programma’s, het verbeteren van de beeldkwaliteit, oplossen van storingen, bewaken van piek- en overbelasting. Door het netwerkgebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de belasting van ons netwerk. Op basis van deze informatie kunnen wij ons netwerk gericht uitbreiden en verbeteren. KPN verwerkt uw gegevens voor deze technische en statistische analyses. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen KPN en zijn niet langer herleidbaar tot individuen.

  5.2.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar hacken of illegaal downloaden of uploaden.

  5.2.4 Marktanalyse ten behoeve van rapportages aan Contentaanbieders, verbetering van dienstverlening en informeren over gebruiksmogelijkheden van door u afgenomen diensten en producten

  Contentaanbieders

  Contentaanbieders (programmamakers, omroepen) zijn alleen bereid om hun programma’s via TV van KPN beschikbaar te stellen als KPN daarvoor een afdracht betaalt. Om de hoogte van de afdracht te kunnen bepalen en controleren verlangen zij van KPN een rapportage waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld en (bij iTV online) hoe vaak is ingelogd op de app .

  We leveren zowel een rapportage op over gebruik van gratis on demand items als over gebruik van betaalde on demand items. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen opstellen voert KPN anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over uw gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld, maar uitsluitend om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

  De hiervoor bedoelde tellingen worden door KPN verwerkt  tot geaggregeerde rapportages, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn  besteld. De geaggregeerde rapportages  bevatten geen identificerende gegevens.

  Verbetering dienstverlening

  De hiervoor genoemde geaggregeerde rapportages worden verder verwerkt door KPN om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

  5.2.5 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  KPN verwerkt uw contactgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt ten behoeve van eigen dienstverlening van KPN, tenzij u heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken. Uw gegevens worden door KPN verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en e-mail), tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen benadering via brief, sms, e-mail of telefoon. U kunt dit afzonderlijk aangeven. Voor meer informatie hierover zie Hoofdstuk 11.3 van dit Privacy statement.

  KPN verwerkt uw verbruiksgegevens en gegevens over gebruik van zowel gratis als betaalde on demand items om geaggregeerde rapportages op te stellen, waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn  besteld. De geaggregeerde rapportages  bevatten geen identificerende gegevens. Wij gebruiken deze rapportages voor algemene marktanalyses en voor het verbeteren van onze dienstverlening. Om de rapportage over gebruik van gratis on demand items te kunnen opstellen voert KPN anonieme tellingen uit. Het opstellen van de rapportage over gebruik van betaalde on demand items gebeurt niet volledig anoniem. Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens over uw gebruik van betaalde on demand items ook worden bewaard voor facturering. In beide gevallen geldt echter dat het ons niet gaat om wie een programma heeft bekeken of wie een item heeft besteld, maar uitsluitend om in kaart te brengen hoe vaak een bepaald programma is besteld.

  Alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven verwerken wij uw verbruiksgegevens en gevoelige gegevens als welke programma’s u heeft bekeken, welke on demand items u heeft besteld en/of bekeken, welke opnames u heeft ingepland of gemaakt om u persoonlijke aanbevelingen te doen en om u te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de diensten en producten die u bij ons afneemt.

  KPN verstrekt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot uw persoon.

  5.2.6 Incasso, Verkoop van vorderingen

  In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

  5.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  KPN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  Als u een abonnement bij KPN hebt dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Gegevens over uw televisiepakket en over door u bestelde on demand items worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Gegevens over door u gemaakte opnames worden gedurende een periode van maximaal een jaar bewaard (tenzij u de opname zelf eerder verwijdert). Gegevens over door u bekeken programma’s worden, uitsluitend voor netwerkdoeleinden, gedurende een periode van 14 dagen opgeslagen. Geaggregeerde en anonieme rapportages ten behoeve van content aanbieders worden door ons gedurende een termijn van 13 maanden bewaard.

  Als u bij Play. van KPN toestemming heeft gegeven voor het doen van aanbevelingen op basis van uw kijkgedrag, dan bewaren wij uw kijkgegevens voor dit doel gedurende 30 dagen.

  5.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt. Op basis van deze statistische gegevens kunnen wij bijvoorbeeld een telling maken van het aantal keren dat een bepaald programma is bekeken, besteld of opgenomen.

 • 6. KPN websites

  6.1 Welke gegevens verwerken we van u?

  6.1.1 Bezoek van onze website(s), inloggen op de ‘Mijn Telfort’ omgeving

  Als u onze website(s) bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • Uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken vindt u hieronder;
  • Op sommige KPN-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten;
  • Wanneer u toegang wenst tot de ‘MIJN’ omgeving op onze website(s) dan moet u zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

  6.1.2 Cookies

  KPN-websites maken gebruik van cookies en zgn. ‘page tagging’ pixels (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’). Voordat de cookie wordt geplaatst informeren wij u via onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken.

  Bij het accepteren van cookies kunt u kiezen uit drie instellingen: ‘minimaal’, ‘beperkt’ en’ optimaal’. Klikt u op ‘cookies accepteren’ dan kiest u voor ‘optimaal’. Wilt u een andere instelling kiezen, dan kunt u dit doen door op de aangeboden link ‘je instellingen’ te klikken en daar uw keuze aan te geven.

  Als u kiest voor ‘minimaal’ dan worden alleen functionele en statistische cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites correct functioneren en dat wij het gebruik van onze websites kunnen meten en problemen snel kunnen signaleren.

  Als u kiest voor ‘beperkt’ dan plaatsen wij naast functionele en statistische cookies ook social media cookies en advertentiecookies. Social media cookies zijn bedoeld om de inhoud van onze websites te delen via social media. Advertentie cookies zijn bedoeld om te meten hoe vaak een op onze website getoonde advertentie is bekeken en om te verrekenen met de adverteerder. Op basis van de met deze social media- en advertentiecookies verzamelde informatie maken wij geanonimiseerde statistieken en data-combinaties. Wij gebruiken deze geanonimiseerde, statistische informatie voor het tonen van relevante content.

  Als u kiest voor ‘optimaal’ dan plaatsen wij de hiervoor genoemde cookies en combineren wij de met deze cookies verzamelde gegevens met de contact- en gebruiksgegevens die wij van u hebben omdat u klant van ons bent. Wij gebruiken deze gegevens om onze websites en onze dienstverlening te verbeteren en om u gerichte advertenties te kunnen tonen en aanbiedingen te kunnen doen op onze eigen websites en op social media.

  De meeste online advertenties die u ziet op KPN-websites worden afgebeeld door KPN zelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op KPN-webpagina's. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanent cookie op uw computer om uw computer te kunnen herkennen wanneer ze u een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar u en andere gebruikers van uw computer de advertenties zagen en op welke advertenties u heeft geklikt en hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een KPN-website leidt tot een aankoop op de website van die derde. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze u zal interesseren. KPN heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

  6.2 Wat doen we met uw gegevens?

  6.2.1 Dienstverlening

  Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

  6.2.2 Verbetering van dienstverlening en onze websites, tonen gerichte advertenties

  Uw (gecombineerde) gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten of gebruikers van onze websites vervolgens alsnog contact opnemen met onze klantenservice dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om u beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld om de op onze website(s) getoond advertenties aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Wij doen dit alleen als u bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’.

  6.2.3 Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden

  Tenslotte gebruiken wij uw gegevens om u in bepaalde gevallen via e-mail, sms of telefoon te benaderen met aanbiedingen en informatie over andere producten of services van KPN. Wij doen dit alleen als u bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’ en als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen benadering.

  KPN verstrekt de gegevens die wij via onze websites van u verwerken niet aan derden.

  6.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  KPN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

  6.4 Wat doen we met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

 • 7. KPN Apps

  KPN biedt verschillende apps aan. Welke gegevens wij in het kader van de app van u verwerken, waarvoor wij uw gegevens verwerken en hoe lang wij uw gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de app en verschilt per app. In het installatieproces van de app zullen wij u informeren over de gegevens die in de betreffende app worden verwerkt en welke keuze u hierin kunt maken.

  Voor bepaalde apps kan het noodzakelijk zijn om, naast de locatiegegevens die nodig zijn om uw bel- en dataverkeer over ons netwerk te vervoeren, ook meer gedetailleerde locatiegegevens (GPS-gegevens) te verwerken. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een zoekfunctie naar een bestemming bij u in de buurt. Waar dat het geval is zullen wij u hierover in de app informeren en aangeven welke keuzes u hierin kunt maken.

 • 8. In onze winkels

  Ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen hebben wij onze winkels beveiligd met videocamera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van een van onze winkels wordt u op de aanwezigheid van videocameratoezicht geattendeerd.

 • 9. Hoe worden uw gegevens binnen KPN gedeeld?

  Veel klanten nemen meerdere producten of diensten bij KPN af. Misschien neemt u al uw diensten af van het merk KPN, maar het kan ook zijn dat u diensten afneemt van verschillende KPN merken of verschillende KPN onderdelen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat u klant van ons bent.

  Daarnaast vullen we de informatie die we verzamelen aan met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van uw geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

  Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen.

  Dienstverlening

  Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn koppelen wij de informatie waarover wij beschikken omdat u een of meerdere diensten bij ons afneemt. Hierdoor zijn wij in staat uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te pakken, ook als u niet alle diensten van één merk of één bedrijfsonderdeel afneemt.

  Verbetering dienstverlening, aanbiedingen

  Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren, ons netwerk en ons product- en dienstenportfolio aan te kunnen passen aan de behoefte van onze klanten en om u te informeren, bijvoorbeeld over aanbiedingen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Wij respecteren daarbij de keuzes die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt.

  Als u bij het accepteren van cookies op onze website(s) heeft gekozen voor ‘optimaal’ dan koppelen wij de gegevens die we van u verzamelen via onze websites met de gegevens die wij hebben verzameld in het kader van de door ons aan u geleverde diensten. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om onze (online-) diensten te verbeteren.

  Telfort CombiVoordeel

  Als u meerdere producten of diensten bij KPN afneemt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Wij wijzen u graag op deze voordelen. Een voorbeeld daarvan is Telfort CombiVoordeel. Telfort CombiVoordeel biedt u bepaalde voordelen (zoals korting, extra gratis Mb’s en extra gratis televisiezenders) als op uw huisadres één of meerdere mobiele abonnementen én een abonnement op Internet of Alles-in-1 voor thuis worden afgenomen. U kunt van deze voordelen gebruik maken, ook als niet alle abonnementen die op uw adres worden afgenomen op één naam staan. Om te bekijken of uw huishouden in aanmerking komt voor Telfort CombiVoordeel combineren wij de gegevens over de op uw adres afgenomen diensten. Wij doen dit uitsluitend indien en voor zover alle op het betreffende adres wonende contracten hiermee akkoord zijn. Uw mobiele nummer en gegevens over het gebruik dat u maakt van de door u bij ons afgenomen diensten worden door ons niet aan uw huisgenoten verstrekt. Wilt u niet dat uw gegevens voor dit doel gecombineerd worden, dan kunt u dit aangeven door bezwaar tegen delen van uw gegevens binnen KPN (zie 11.3.3) te maken.

 • 10. Delen van uw gegevens met derden

  10.1 Wat doen wij niet

  10.1.1 Verkopen van uw gegevens aan derden ten behoeve van marketing-, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten

  KPN verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot een individu.

  10.2 Wat doen wij wel

  10.2.1 Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en business partners

  KPN schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft KPN de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

  KPN verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel verstrekt KPN contactgegevens en gebruiksgegevens aan haar partners.

  10.2.2 Verstrekken gegevens in het kader van een wholesale relatie

  Derden, zoals XS4All, maken gebruik van ons televisienetwerk om hun eigen televisiediensten te kunnen leveren. Neemt u een televisiedienst af van zo’n derde dan verwerkt KPN uw hierboven genoemde gegevens, zoals uw TAN-code, het nummer van uw settopbox, kanaalkeuze, het gebruik van on demand items en gemaakte opnames. KPN verwerkt deze gegevens uitsluitend om uw televisieaanbieder in staat te stellen zijn televisiedienst te leveren. In dat kader worden de gegevens ook door KPN aan uw televisieaanbieder verstrekt.

  10.2.3 Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten

  KPN is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

  10.2.4 Verstrekken gegevens aan uitgevers van gidsen en abonnee-informatiediensten

  Als u heeft aangegeven dat uw telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en/of opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is KPN wettelijke verplicht de gegevens die nodig zijn voor uw gidsvermelding door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten.

  10.2.5 Verstrekken gegevens over afgeschermde B-nummers aan andere aanbieders

  Als u een afgeschermd B-nummer heeft dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

  10.2.6 Verstrekken aan 112

  Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, ook als u Nummerweergave heeft laten blokkeren. KPN is hiertoe wettelijk verplicht.

  10.2.7 Verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens aan televisie contentaanbieders

  Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en afdrachtverplichtingen ten aanzien van content aanbieders (televisieprogrammamakers, omroepen) stelt KPN rapportages op waarin is opgenomen hoe vaak bepaalde programma’s in een bepaalde periode on demand zijn besteld. De geaggregeerde rapportages  bevatten geen identificerende gegevens. KPN verstrekt deze rapportages aan de content aanbieders.

  10.2.8 Verstrekken gegevens aan derden voor het uitvoeren van risico-analyse en ten behoeve van kredietregistraties

  KPN legt, in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of de overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (betalings)verplichtingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door KPN en deze aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. U kunt bij Preventel, de verantwoordelijke voor dit bestand, informeren of u bent opgenomen in dit bestand en op welke wijze u bent opgenomen. Indien u bezwaar heeft tegen de wijze waarop u bent opgenomen kunt u daartegen bezwaar maken. Verzoeken om informatie of bezwaren dienen te worden gericht aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer, www.preventel.nl.

  Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd en/of een kredietaanvraag wordt ingediend, worden uw gegevens verstrekt aan handelsinformatiebureau Experian. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot u betaalgedrag gedeeld met Experian in het kader van fraudepreventie, zodat Experian op basis daarvan een goede risicoanalyse kan maken. Dit betekent dus dat indien u als gevolg van een betalingsachterstand bent afgesloten deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

  Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over de wijze waarop u bent opgenomen kunt u zich richten tot Experian via hun website www.experian.nl of u kunt met ons contact opnemen via onze afdeling KPN Klantrelaties.

  10.2.9 Verstrekken van gegevens in verband met telefonische overlast en klachten over strafbare of onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

  Als iemand u telefonisch lastigvalt of u wordt geconfronteerd met onrechtmatige of strafbare informatie op internet dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt of iemand anders wordt geconfronteerd met strafbare of onrechtmatige informatie op internet dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals hierboven is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal KPN, in laatste instantie, uw telefoonnummer, naam, adres en woonplaats aan de verzoeker verstrekken.

 • 11. Uw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)

  11.1 Inzage in uw gegevens

  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

  Dit kan op verschillende manieren. Wilt u inzage in de door u gevoerde gesprekken of de door u bestelde films of overige on demand items, dan verwijzen wij u in de eerste plaats naar de ‘Mijn Telfort’ omgeving op onze website en naar de Mijn Telfort app. Daar kunt u niet alleen uw persoonlijke gegevens inzien maar tevens uw gespecifieerde factuur.

  Op een aantal punten bieden wij u de mogelijkheid om zelf aan te geven of u wilt dat uw gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld waar het gaat om verwerken van uw persoonsgegevens voor analysedoeleinden en voor commerciële benadering. Een eenvoudig overzicht van de keuzes die wij van u hebben geregistreerd kunt u vinden in de ‘Mijn Telfort’ omgeving op onze website en in de MijnTelfort app. U kunt hierin niet alleen zien welke keuzes wij van u hebben geregistreerd maar wij bieden u ook de mogelijkheid om uw keuzes op ieder moment eenvoudig te wijzigen.

  Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden via onze websites of onze app? Dan kunt u een verzoek tot inzage indienen door een brief, voorzien van uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen naar het hieronder onder ’Contact’ aangegeven adres (zie hoofdstuk 12) . KPN kan u maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen.

  11.2 Correctie van uw gegevens

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op de onder 'Contact' aangegeven wijze (zie hoofdstuk 12). U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

  11.3 Recht van verzet, toestemming voor verwerking van uw gegevens

  11.3.1 Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door KPN

  Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door KPN kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen via de ‘Mijn Telfort’ omgeving op onze website of in de Mijn Telfort app. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

  Ook kunt u hiervoor contact met ons opnemen op de onder 'Contact' aangegeven wijze (zie hoofdstuk 12).

  11.3.2 Toestemming voor verwerking van uw bel- en locatiegegevens en gegevens over kijkgedrag

  Voor bepaalde meer privacygevoelige categorieën gegevens geldt dat wij deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogen gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt daarbij denken aan gebruik van uw belgegevens om u een aanbieding te doen voor het voor u meest geschikte abonnement, of het verwerken van gegevens over uw kijkgedrag om u persoonlijk kijkadvies te geven. In deze gevallen zullen wij u altijd vooraf om toestemming vragen voordat wij uw gegevens hiervoor gebruiken. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, dan kunt u uw toestemming onthouden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de dienst.

  Als u eerder toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw gevoelige gegevens voor de hiervoor genoemde doelen, dan kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken. U kunt dit doen via de ‘Mijn Telfort’ omgeving op onze website of in de Mijn Telfort app. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

  Ook kunt u hiervoor contact met ons opnemen op de onder 'Contact' aangegeven wijze (zie hoofdstuk 12).

  11.3.3 Bezwaar tegen delen van uw gegevens binnen KPN

  Als u niet wilt dat KPN uw gegevens deelt met andere KPN merken en bedrijfsonderdelen of als u niet wilt dat uw gegevens worden gecombineerd om te bekijken of uw adres in aanmerking komt voor Telfort CombiVoordeel, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. U kunt dit doen via de ‘Mijn Telfort’ omgeving op onze website of in de Mijn Telfort app. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

  Ook kunt u hiervoor contact met ons opnemen op de onder 'Contact' aangegeven wijze (zie hoofdstuk 12). Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt: maakt u alleen bezwaar tegen delen van uw gegevens of maakt u ook bezwaar tegen gebruik van uw gegevens door KPN of tegen allebei? U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

  11.3.4 Bezwaar tegen benadering

  U kunt bezwaar maken tegen benadering door KPN voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

  U kunt afzonderlijk bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

  • Schriftelijke benadering
  • Benadering via SMS/e-mail
  • Telemarketing

  U kunt dit doen via de ‘Mijn Telfort’ omgeving op onze website of in de Mijn Telfort app. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen. Ook kunt u hiervoor contact met ons opnemen op de onder 'Contact' aangegeven wijze (zie hoofdstuk 12).

  U kunt verdere commerciële benadering via mail, SMS van KPN daarnaast voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail en SMS berichten die u ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kunt u ook voorkomen door, als u door KPN gebeld bent, na afloop van het gesprek in het keuzemenu van het Bel-me-niet-register aan te geven dat u niet meer door KPN gebeld wilt worden. (Let op: Bent u klant van KPN dan betekent enkele registratie in het Bel-me-niet register niet automatisch dat u niet meer door KPN gebeld kunt worden; u moet dit in het keuzemenu afzonderlijk aangeven.)

  KPN zal uw bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat uw bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat u nog wordt benaderd.

  11.3.5 Bel-me-niet register

  Wilt u niet meer telefonisch benaderd worden door anderen dan KPN dan kunt u uw telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is uw nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar u geen klant bent u op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kunt u vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van KPN kunt u, ook als u uw nummer in het Bel-me-niet-Register heeft laten inschrijven, nog wel door KPN gebeld worden. Wilt u ook niet meer door KPN gebeld worden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bij KPN bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor commerciële benadering.

  11.3.6 Recht op vergetelheid

  U heeft in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan KPN voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in. KPN zal deze gegevens dan verwijderen.

  11.3.7 Recht op dataportabiliteit

  U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die KPN van u heeft. Zo kan u die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. U kunt ook aan KPN vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

 • 12. Contact

  Schrijf naar
  Bel of SMS
  Klantenservice gratis, 24/7 beschikbaar
  Website
  Recht op inzage
  KPN Klantreacties
  t.a.v. Dhr. E. de Maat
  (manager Case Management Team)
  Postbus 30000
  2500 GA Den Haag
  Recht op correctie, vergeteldheid en dataportabiliteit
  KPN Klantreacties
  t.a.v. Dhr. E. de Maat
  (manager Case Management Team)
  Postbus 30000
  2500 GA Den Haag
  Verzet tegen gebruik gegevens voor analyse, marketing
  Verzet tegen schriftelijke benadering
  KPN (o.v.v. 'WBP')
  Postbus 2547
  3500 GM Utrecht
  Verzet tegen e-mail/sms benadering
  Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie
  Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie
  Bent u zakelijke klanten: sms ‘STOP’ naar 1683
  Verzet tegen telefonische benadering
  Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie
  Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie
  Correctie BKR-registratie
  KPN Risicobeheer
  Postbus 13500
  9700 EG Groningen
  Verwijderen gegevens in telefoongids/abonnee-informatiebestand
  Bel naar 0800-0402
  Ga naar uw Mijn Telfort-account op onze website
  Blokkeren nummerweergave
  Permanente blokkering:
  Bel naar 0800-0402 voor vaste telefonie
  Bel naar 0800-0105 voor mobiele telefonie
  Blokkeren per gesprek: toets *31* voor het nummer dat u wilt kiezen
  Melden telefonische overlast
  Bel naar 0800-0402
  Opvragen vorige versie Privacy Statement
  KPN Klantreacties (o.v.v. opvragen vorig privacy statement)
  t.a.v. Dhr. E. de Maat (manager Case Management Team)
  Postbus 30000
  2500 GA Den Haag