Wat doet de Abusedesk?

De Abusedesk is verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid op het netwerk van Telfort. Dagelijks behandelt de abusedesk zaken zoals hackpogingen, virusbesmettingen, illegale content, spam, enzovoort. Wanneer je merkt dat een gebruiker van Telfort de veiligheid verstoort of illegale handelingen uitvoert, stel dan de Abusedesk daarvan op de hoogte. De Abusedesk treedt als bemiddelaar op en spreekt de gebruiker op zijn of haar gedrag aan. Uiteraard blijf je als aangever altijd anoniem. Telfort kan de gebruiker die de diensten van Telfort misbruikt gedeeltelijk of compleet afsluiten van het netwerk. De Abusedesk verwerkt meldingen over misbruik via een vaste procedure. Deze procedure beschrijven we hieronder in 4 heldere stappen.

Beoordelen ontvangen klacht

Het ontvangen bewijsmateriaal wordt getoetst. Bevat deze voldoende gegevens over het misbruik? Is het misbruik zeker weten gepleegd door die gebruiker? Wie is er verantwoordelijk? Op welke tijdstip(pen) heeft het misbruik plaatsgevonden?

Meer weten over het melden van misbruik

Opzoeken klantgegevens

Elke internetaansluiting heeft een uniek nummer, zodat deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Dit nummer heet een IP- adres. Aan de hand van dit unieke IP-adres zoekt de Abusedesk de klantgegevens op.

Versturen waarschuwingsbericht

De Abusedesk verstuurt een waarschuwingsbericht naar het e-mailadres dat in onze administratie als contactadres staat opgegeven. In het waarschuwingsbericht staat de klacht beschreven die de Abusedesk heeft ontvangen. Daarnaast staat in het bericht welke stappen de gebruiker moet doorlopen om het misbruik te stoppen.

Plaatsen blokkade

Als de gebruiker blijft doorgaan met het misbruik, plaatst Telfort een blokkade op het netwerk van de gebruiker, zodat het misbruik wordt gestopt.

Meer weten over Abuse blokkades

Belang aanpakken misbruik

Het is belangrijk voor alle Telfort klanten dat de Abusedesk misbruik aanpakt. Als gevolg van misbruik kunnen servers van Telfort worden geblokkeerd door externe partijen. Zo'n blokkade kan dus voor alle klanten negatieve gevolgen hebben en dat willen we natuurlijk voorkomen.