Vind het antwoord op je vraag

vind-antwoord_midden

Voicemail mobiele telefoon afluisteren

Je kunt binnen Nederland op 2 manieren je voicemailberichten afluisteren:

  • Vanaf je mobiele telefoon: bel 1233
  • Vanaf een vaste telefoon of een andere mobiele telefoon: bel 0626001233 (hiervoor heb je een toegangscode nodig)

Voicemail beluisteren in het buitenland

Beluister je voicemail in het buitenland:

  1. Bel 0031626001233 of +31626001233
  2. Toets je toegangscode in

Aanvullende informatie


Berichten bewaren

Je kunt ingesproken berichten bewaren. Doe dit door een '2' in te toetsen tijdens het afluisteren. Je kunt maximaal 99 berichten bewaren voor een periode van 7 dagen. Deze periode gaat in nadat het bericht is ingesproken.

Andere mogelijkheden tijdens beluisteren bericht

Je hebt tijdens het beluisteren van je voicemailberichten de volgende mogelijkheden:

Toets
Functie
2
Opslaan en volgende
3
Wissen
4
Herhalen
5
Doorsturen/beantwoorden
6
Nummer ingesproken bericht per sms ontvangen
8
Pauze
*
Terug naar berichtenoverzicht

Lengte en bewaartijd voicemailberichten

In de onderstaande tabel kun je zien hoe lang voicemailberichten kunnen zijn en hoe lang je berichten bewaard worden.

Wat?
Hoe lang?
Gesproken naam in welkomstboodschap
max. 15 seconden
Persoonlijke welkomstboodschap
max. 300 seconden
Voicemailbericht
max. 10 minuten
Niet geluisterde berichten worden gewist na
7 dagen
Beluisterde en bewaarde berichten worden gewist na
7 dagen
Beluisterde, niet bewaarde berichten worden gewist na
7 dagen
Maximaal aantal bewaarde berichten
99
Maximaal aantal niet beluisterde berichten
20

Mogelijkheden tijden inspreken van een voicemailbericht

Tijdens het inspreken van een voicemailbericht, heb je meerdere mogelijkheden:

Toets
Functie
1
Ingesproken bericht terugluisteren
2
Bericht opnieuw inspreken, oude bericht vervalt
3
Ingesproken bericht verwijderen
4
Bericht wordt met spoed doorgegeven aan de ontvanger
5
Datum en tijd worden aan het bericht toegevoegd