Voorwaarden reparatieopdrachtAlgemeen

Met dit formulier verstrekt u de opdracht aan Teleplan Communications BV. voor reparatie van uw mobiele toestel. Verpak het toestel, deel A van het reparatieformulier en de aankoop- of reparatiebon deugdelijk en voorzie het pakket van het adres van de reparateur. Lever het pakket kosteloos in op het postkantoor of TNT inleverpunt en vraag om een afgiftebewijs. Deel B en C zijn voor uw eigen administratie.

Indien uw toestel binnen de garantieregeling valt (zie Garantie), wordt het toestel kosteloos gerepareerd. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt u eerst een prijsopgave. Hierop kunt u aangeven of u akkoord gaat met de reparatiekosten. Indien u akkoord gaat, ondertekent u op de prijsopgave een incassomachtiging voor het afschrijven van het betreffende bedrag. Wanneer u niet akkoord gaat met de prijsopgave, wordt uitsluitend € 39,70 aan onderzoekskosten in rekening gebracht (zie Kosten).

Gereedmaken toestel voor verzending

Verwijderde simkaart, de accuklep en eventuele accessoires. De reparateur aanvaardt geen aansprakelijkheid indien u vergeet uw simkaart of accessoires te verwijderen. Alleen defecte accu's of laders zendt u met het toestel mee. Verpak het toestel, eventuele accessoires, en deel A van het formulier deugdelijk en voorzie het pakket van het adres van de reparateur. Lever het pakket kosteloos in op het postkantoor of TNT inleverpunt en vraag om een afgiftebewijs.

Let op! Wanneer u een Apple iPhone opstuurt, vergeet dan niet de app "Find my iPhone / Zoek mijn iPhone" uit te zetten. Wanneer deze app aan staat kan uw telefoon niet gerepareerd worden.

Invulling formulier

Voor een goede afhandeling van de reparatie is het belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Een onvolledig ingevuld of niet ondertekend formulier, wordt niet in behandeling genomen. In dit geval ontvangt u uw toestel onbehandeld retour. U ontvangt uw toestel inclusief eventuele accessoires ook ongerepareerd retour indien de informatie op het formulier en de inhoud van het pakket niet overeenkomt.

Productgegevens

Naam en type van uw mobiele telefoon kunt u vinden in de handleiding die u bij het toestel heeft ontvangen. Het 'telefoonnummer mobiele telefoon' is het telefoonnummer van het toestel dat u ter reparatie aanbiedt. Het unieke IMEI-nummer, bestaande uit 15 cijfers, kunt u na verwijdering van de accu achter op het toestel vinden of door *#06# in te toetsen,

Garantie

Een toestel dat ter reparatie aangeboden wordt onder garantie, dient voorzien te zijn van de aankoopbon die niet ouder is dan 2 jaar, of de garantieperiode, die door de fabrikant is vastgesteld. De aankoopbon hecht u aan dit formulier. Wanneer u de aankoopbon niet meezendt, kan de reparatie niet onder garantie worden uitgevoerd.

Voor toestellen aangeboden onder garantie, worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer echter blijkt dat het toestel een defect heeft, dat buiten de normale garantievoorwaarden valt, wordt het toestel niet kosteloos gerepareerd. In dit geval ontvangt u een prijsopgave voor het repareren van het toestel (zie Kosten).

Een garantie op reparatie geldt alleen als het defect betrekking heeft op een eerdere reparatie door de reparateur. De garantietermijn voor reparatie is 3 maanden. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, is het noodzakelijk dat u het reparatierapport aan dit aanvraagformulier hecht. Indien het reparatierapport van de vorige reparatie ontbreekt, kan de reparatie niet worden uitgevoerd onder garantie.

Kosten

Door het plaatsen van uw handtekening op dit formulier (inclusief vermelding plaats en datum) verklaart u akkoord te gaan met eventuele onderzoekskosten. De onderzoekskosten van € 39,70 moeten via iDeal worden voldaan. Deze kosten worden uitsluitend in rekening gebracht als uw toestel niet binnen de garantie- regeling valt en tevens een van de volgende situaties van toepassing is:

Aflevering

Uw mobiele telefoon wordt volgens de standaarddienstverlening van TPG Post bij u aangeboden. Indien TPG het pakje niet bij u heeft kunnen afleveren en u het niet binnen 3 weken heeft afgehaald op het Postkantoor of TNT inleverpunt , retourneert TPG Post het pakje als onbestelbaar aan de reparateur. Negen weken na ontvangst door de reparateur is het toestel eigendom van de reparateur. Ook als de kosten op enigerlei wijze niet inbaar zijn, is het toestel na negen weken eigendom van de reparateur.

Vervoersrisico

Het risico voor het transport naar de reparateur is voor rekening van de reparateur, mits door een ingevuld reparatieformulier en afgifte bewijs kan worden aangetoond, dat het toestel is ingeleverd en het deugdelijk is verpakt. Voor het risico van de terugzending gelden de standaard voorwaarden van TPG Post. Afwijkende voorwaarden van uw netwerkoperator of dealer Indien er, op het moment van uitgifte van uw reparatienummer door uw netwerkoperator of dealer, bepaalde voorwaarden, anders dan deze zijn gesteld, gelden die voorwaarden. Voor de bepalingen die niet genoemd zijn door uw netwerkoperator of de dealer, gelden de bovenstaande voorwaarden.

De in deze voorwaarden geldende tarieven zijn inclusief BTW.

De reparatie wordt uitgevoerd door Teleplan Communications BV. in opdracht van Telfort B.V. Informatie over de voortgang van uw reparatie is te vinden op e-repair.nl. Of u neemt contact op met de klantenservice van uw netwerkoperator (waarvan u het reparatienummer heeft ontvangen).

Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Teleplan Communications B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in deze uitgave. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Reparatieservice november 2008