Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Bundels wijzigen - MKB

Ga naar uw online omgeving voor het wijzigen van uw bundels.


Als MKB klant kunt u wijzigingen aanvragen via Zakelijk Beheer.

 • Bekijken uit welke bundels u kunt kiezen
 • Bekijken welke tarieven en kortingen gelden als u uw bundels wijzigt
 • Direct bundels wijzigen, aanvragen en opzeggen
Let op! Is uw contract binnen 6 maanden afgelopen? Dan kunt u er ook voor kiezen om het/de abonnement(en) te verlengen.

De voordelen van verlengen:

 • Kiezen tussen een nieuw toestel of SimOnly
 • Toestel is direct van u
 • U behoudt automatisch uw eigen nummer

Voorwaarden voor het wijzigen van uw bundel

Voorwaarden aanvragen bundel

 • U mag geen betalingsachterstand hebben.
 • Het toevoegen van een bundel heeft geen consequenties voor uw contracttermijn.
 • U heeft een opzegtermijn van 1 maand.
 • De nieuwe bundel gaat de volgende dag in.
 • Bij het toevoegen van een databundel blijven de kortingen op bestaande bel- en sms-bundels bestaan.

Aanvullende voorwaarden aanvragen sms- of belbundel

Nadat u een sms- of belbundel hebt aangevraagd, gaat met terugwerkende kracht de nieuwe bundel in per het begin van de huidige factuurperiode.Voorbeeld: uw factuurperiode loopt van de 1e van de maand. Op de 14de heeft u al 60 sms’jes verzonden en besluit om uw sms-bundel te verhogen van 50 naar 100sms’jes. U heeft dan voor de rest van de maand nog 40 sms’jes over.

Aanvullende voorwaarden aanvragen mobiel internet bundel

 • Surf&mail (alleen voor abonnementen ingegaan voor 16 april 2012) is bedoeld voor internetten, e-mailen en chatten op uw mobiele telefoon. Het is niet toegestaan om surf&mail anders dan met een mobiele telefoon te gebruiken, de mobiele telefoon als modem, router of door andere randapparatuur te gebruiken.
 • Op Telfort mobiel internet en surf&mail aangevraagd voor 1 juli 2011 is een Fair Use Policy van toepassing. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer informatie Voorwaarden opzeggen bundel Voorwaarden wijzigen bundel

Voorwaarden opzeggen bundel

 • U heeft geen betalingsachterstand.
 • Overgebleven tegoed komt te vervallen.
 • Het opzeggen van uw bundel heeft geen consequenties voor uw contracttermijn.
 • Voor de opzegging van uw internetbundel geldt een opzegtermijn van één maand.
 • De opzegging van uw sms- of belbundel gaat met terugwerkende kracht in voor de huidige factuurperiode. Voorbeeld: uw factuurperiode loopt van de 1e van de maand. Op de 14de heeft u nog geen enkel sms-bericht verzonden terwijl uw een bundel heeft van 100 sms'jes. U kunt er dan voor kiezen om uw sms-bundel naar beneden bij te stellen. Voorwaarden wijzigen bundel

Voorwaarden wijzigen bundel

 • U heeft geen betalingsachterstand.
 • Het wijzigen van uw bundel heeft geen consequenties voor uw contracttermijn.
 • U kunt uw bundels maximaal een keer per maand verhogen of verlagen.
 • U kunt uw bundel verhogen en verlagen. Binnen de contractperiode kunt u alleen verlagen tot de hoogte van de bundel die u bij het aansluiten had aangevraagd.
 • Een verhoging of een verlaging van een sms- of belbundel gaat met terugwerkende kracht in, in de huidige factuurperiode.
 • Het is niet mogelijk om uw bundel te wijzigen als uw aansluiting binnen een maand wordt beëindigd vanwege een opzegging of vanwege een overstap naar een andere telecomaanbieder.
 • Wijzigen is direct mogelijk nadat uw bundel is aangesloten.
 • Wanneer u een bundel hebt verhoogd of verlaagd zal dit op de eerstvolgende factuur met terugwerkende kracht worden verrekend.

Specifiek voor internetbundels

 • Het aanvragen van een extra 250MB of extra 500MB internetbundel gaat direct in.
 • Abonnementen die zijn ingegaan voor 5 mei 2014:
  Het verhogen of verlagen van een internetbundel gaat per de volgende factuurperiode in.
 • Abonnementen die zijn ingegaan op 5 mei 2014 of later:
  Het verhogen of verlagen van een internetbundel gaat met terugwerkende kracht in, in de huidige factuurperiode.
 • Het opzeggen van een bundel kent een opzegtermijn van een maand.
Houd er rekening mee dat als u de bel of sms-bundel naar beneden bijstelt en u meer heeft verbruikt dan in de nieuwe bundel, u kosten buiten uw bundel kunt hebben.