Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Contract overnemen Telfort Zakelijk - MKB

Contract overnemen?

Bij Telfort Zakelijk is het mogelijk om één of meerdere aansluitingen van een andere organisatie of particulier op een andere organisatie of naam te registreren.


Gebruik het contractovernameformulier mobiel om de aanvraag in gang te zetten. Het contractovernameformulier kunt u mailen naar onze klantenservice.


Hieronder vindt u de mogelijkheden en voorwaarden die aan de betreffende contractovername verbonden zit: 

Verschillende contractovernames die mogelijk zijn

Contractovername van zakelijk naar zakelijk contract

Voorwaarden

 • Volledig ingevuld en ondertekend contractovernameformulier (Het contractovernameformulier mobiele telefonie gelijk downloaden).
 • Kopie geldig legitimatiebewijs huidige contractant.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs nieuwe contractant.
 • Huidige en nieuwe organisatie heeft geen betalingsachterstand bij Telfort.
 • Contractovername vindt plaats per factuurdatum van huidige contractant.

Kosten

Gratis

Let op! Maakt u bij uw abonnement gebruik van Telfort Zakelijk Toestellease? Zorg er dan voor dat de persoon die het contract overneemt ook het toestel ontvangt. Deze persoon dient het toestel namelijk aan het eind van de contractperiode bij ons in te leveren.

Contractovername van zakelijk naar particulier contract

Voorwaarden

De persoon die het contract wil overnemen

 • heeft geen betalingsachterstand
 • heeft maximaal 3 aansluitingen bij Telfort
 • is meerderjarig

Kosten

De kosten worden gebaseerd op de resterende looptijd van het over te nemen abonnement. Is het nummer contractvrij dan zal de overname kosteloos worden doorgevoerd.

Let op! Maakt u bij uw abonnement gebruik van Telfort Zakelijk Toestellease? Zorg er dan voor dat de persoon die het contract overneemt ook het toestel ontvangt. Deze persoon dient het toestel namelijk aan het eind van de contractperiode bij ons in te leveren.

Contractovername van particulier naar particulier contract

Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice particulier op 0900-9596 ( € 0,50 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten)

Contractovername van particulier naar zakelijk contract

Voorwaarden

Kosten

Kosteloos wanneer huidig particulier contract contractvrij is. Wanneer huidig particulier contract nog een looptijd heeft dient de resterende looptijd te worden afgekocht! Het afkoopbedrag kunt u opvragen bij de klantenservice Telfort Zakelijk.

Let op! Maakt u bij uw abonnement gebruik van Telfort Zakelijk Toestellease? Zorg er dan voor dat de persoon die het contract overneemt ook het toestel ontvangt. Deze persoon dient het toestel namelijk aan het eind van de contractperiode bij ons in te leveren.

Bedrijfsnaam wijzigen

Voorwaarden

Het wijzigen van de bedrijfsnaam is alléén mogelijk als het KvK-nummer hetzelfde is gebleven


Ander KvK-nummer?Mocht het een ander KvK-nummer betreffen dan dient hier een zakelijk naar zakelijk contractovername voor aangevraagd te worden.

Benodigde gegevens voor het wijzigen van uw bedrijfsnaam

 • een brief of e-mail met het verzoek om de bedrijfsnaam te wijzigen en het contract te verlengen
 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • een kopie van uw bankafschrift
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)

Postadressen Telfort Zakelijk

Telfort Zakelijk Service/Mobiele telefonie Telfort Zakelijk Service/Vaste telefonie
Postbus 58263 Postbus 550
1040 HG Amsterdam 5800 AN Venray

Contract overnemen van overledene

Voorwaarden

 • Bij de abonnementsovername worden dezelfde aansluitvoorwaarden als bij een nieuw abonnement gehanteerd
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het overnemen van een abonnement van een overledene

Benodigde gegevens

 • Kopie van uw legitimatiebewijs
 • Kopie van uw bankafschrift
 • Kopie van de overlijdensakte

Opzeggen contract overledene

Benodigde gegevens

 • Kopie van uw legitimatiebewijs
 • Kopie van uw bankafschrift
 • Kopie van de overlijdensakte