Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Inflatiecorrectie - MKB

Als de prijzen in Nederland zijn stijgen vanwege inflatie, berekent Telfort Zakelijk deze prijsstijging door in de abonnementskosten. Dit zal per 1 november 2018 effectief zijn.

De tarieven worden aangepast aan de hand van de inflatiecorrectie van 1,3% die door de CBS Consumentenprijsindex wordt bepaald. In uw contract staat vermeld dat wij de tarieven naar inflatie verhogen. Het is dan ook niet mogelijk uw abonnement door deze verhoging voortijdig op te zeggen.

Voor wie geldt inflatiecorrectie?

Inflatiecorrectie geldt voor alle klanten met een Zakelijk OpMaat 2010 en 2016 abonnement. Op www.telfort.nl/zakelijk/tarieven zijn deze vanaf 1 november 2018 te vinden onder 'huidige abonnementen' bij 'mobiel'.

Waarom past Telfort inflatiecorrectie toe?

Jaarlijks stijgen de prijzen van de meeste diensten en producten. Dat betekent dat onze kosten ook jaarlijks stijgen. Een deel van die kosten berekenen we door in de abonnementskosten van onze klanten. Hierdoor kan Telfort Zakelijk de kwaliteit blijven bieden die u gewend bent.

Past Telfort inflatiecorrectie toe op alle kosten?

De inflatiecorrectie wordt toegepast op de volgende bundels:

·         Bel-, internet- & sms bundels

De inflatiecorrectie wordt niet toegepast op:

·         Toestelbundels

·         Wereldbundel (roaming)

·         Buitenland bundel (bellen naar EU)

·         Verkeerstarieven (per Mb, minuut of sms indien klant buiten bundel komt of geen bundel afneemt)

Hoe informeert Telfort mij over inflatiecorrectie?

Inflatiecorrectie staat vermeld in de voorwaarden (artikel 4.6) en tarieven die je bij je abonnement hebt ontvangen. Daarnaast staat er in oktober een melding op uw factuur.


Als Telfort inflatiecorrectie toepast op je abonnement staat dit in uw contract. U heeft dus getekend dat Telfort een inflatiecorrectie kan toepassen.


Kan ik mijn abonnement nu kosteloos beëindigen?

U mag uw abonnement niet kosteloos vroegtijdig beëindigen. Inflatiecorrectie staat namelijk in de voorwaarden van het contract welke u heeft getekend.

Hoe wordt de inflatiecorrectie berekend?

Telfort volgt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie (consumentenprijsindex). Met dit percentage worden de abonnementskosten van het mobiele abonnement verhoogd. Voor 2018 is dat 1,3%. Dit is de gemiddelde inflatie over de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018. De cijfers over de inflatie vindt u op de website van het CBS.

Heeft Telfort in juli ook een inflatie correctie gedaan op mobiel?

Dat klopt. Alleen was deze aanpassing van toepassing op andere klanten, op basis van andere voorwaarden.