Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Nummerherkenning - MKB

Nummerherkenning is de algemene benaming voor het weergeven van telefoonnummers bij inkomende gesprekken (nummerweergave) en uitgaande gesprekken (nummerdoorgave).

Nummerweergave

Als u gebeld wordt, ziet u het nummer van de persoon die u belt. Nummerweergave staat standaard aan.

  • U kunt zien door wie u wordt gebeld.
  • U kunt zelf besluiten of u het gesprek wilt aannnemen of later terug wilt bellen.
  • U kunt het weergegeven telefoonnummer eenvoudig opslaan in het telefoonboek van uw telefoon. Nummerweergave werkt niet

Nummerweergave werkt niet

Als het telefoonnummer van degene die u belt niet wordt weergegeven in het beeldscherm, dan kan het volgende aan de hand zijn:

  • U bent in het buitenland. Nummerweergave wordt door buitenlandse telecomaanbieders niet altijd ondersteund.
  • Degene die u belt heeft nummerdoorgave uit staan, zodat het telefoonnummer niet wordt meegezonden. Uw telefoon geeft dan vaak een melding in het beeldscherm, bijvoorbeeld privénummer of anoniem.

Bent u niet in het buitenland en heeft degene die u belt nummerherkenning aanstaan? Neem dan contact op met onze klantenservice. Mogelijk staat nummerweergave uitgeschakeld op het netwerk.

Nummerdoorgave

Als u iemand belt, kan die persoon uw nummer zien. Nummerherkenning staat standaard aan. U kunt nummerherkenning aan- en uitzetten in Zakelijk Beheer of via het menu van uw telefoon. Bij sms-berichten kan nummerherkenning niet aan- of uitgezet worden, uw nummer wordt altijd meegezonden.

  • Een ander kan zien dat u het bent die belt.
  • De ander kan besluiten het gesprek aan te nemen of later terug te bellen.
  • De ander kan uw telefoonnummer eenvoudig opslaan in het telefoonboek van de telefoon.
Als u in en naar het buitenland belt wordt uw telefoonnummer altijd meegezonden, óók als u nummerherkenning uit hebt staan. Dit is noodzakelijk zodat de buitenlandse telecomaanbieders de kosten kunnen verrekenen. Het weergeven van telefoonnummers wordt niet altijd ondersteund door buitenlandse telecomaanbieders. U ziet dus niet altijd door wie u wordt gebeld.

Wij adviseren u nummerherkenning aan te zetten. Sommige diensten werken klantvriendelijker. Voorbeeld: als u belt naar de klantenservice van Telfort, wordt uw nummer automatisch herkend als nummerherkenning aanstaat.

Nummer éénmalig niet/wel meezenden

Nummer éénmalig niet meezenden

Als nummerdoorgave aanstaat kunt u ervoor kiezen om eenmalig uw telefoonnummer niet mee te zenden. U toetst dan #31# voor het telefoonnummer van degene die u wil bereiken

Nummer éénmalig wel meezenden

Als nummerherkenning is uitgeschakeld kunt u ervoor kiezen om éénmalig uw telefoonnummer wel mee te zenden. U toetst dan: *31# voor het telefoonnummer van degene die u wil bereiken.

Nummerdoorgave uit, toch wordt nummer doorgegeven

Wordt uw nummer doorgegeven, terwijl u nummerdoorgave heeft uitgezet? Dan kan het volgende aan de hand zijn:

  • U belt internationaal. Om internationaal bellen zo volledig mogelijk aan te kunnen bieden, worden alle nummers meegezonden. Dit is technisch niet anders mogelijk.
  • Nummerdoorgave is niet uitgeschakeld. Controleer de status van nummerdoorgave. Toets op uw telefoon *#31# en de beltoets. In uw beeldscherm verschijnt of uw nummerdoorgave aan of uit staat.

Op de meeste telefoons kunt u de status van de nummerherkenning ook oproepen via het menu van het toestel. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de telefoon.