Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Uw mobiele abonnement opzeggen - MKB

Abonnement verlengen

Wist u dat u met onze nieuwe abonnementen altijd verzekerd bent van een vaste lage prijs per maand? U kunt uw abonnement al 6 maanden voor het verstrijken van uw contract verlengen. En als trouwe klant krijgt u ook nog eens extra voordeel. 

Verleng uw mobiel abonnement

Abonnement(en) opzeggen

Het opzeggen van uw mobiele abonnement kunt u telefonisch aan ons doorgeven door te bellen met onze klantenservice.


Heeft u uw abonnement(en) in het verleden aangeschaft via een persoonlijke accountmanager of telecomadviseur van Telfort Zakelijk? Neemt u dan contact op met uw accountmanager of telecomadviseur om uw opzegging door te geven.


Houd u er rekening mee dat er bij het opzeggen van een mobiel abonnement een minimale opzegtermijn van 1 maand geldt en dat opzeggingen alleen door de contractant van het abonnement kunnen worden aangevraagd.


Maakt u gebruik van toestellease? Lees meer over inleveren of overnemen van uw leasetoestel bij einde contract.

Bundel opzeggen

Bij abonnementen die vanaf 1 oktober 2008 zijn ingegaan of zijn verlengd, is het niet mogelijk reguliere bundels (zoals de databundel of de sms-bundel) gedurende de looptijd van de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van deze bundels is wel mogelijk na het verstrijken van de einddatum van uw overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Bijzondere opzeggingen: Uitschrijving Kamer van Koophandel

Wanneer uw bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel dient u dit per mail aan onze klantenservice door te geven. Wij zorgen er dan voor dat alle abonnementen behorende bij het KvK-nummer van uw bedrijf per direct worden stopgezet. Ook ontvangt u van ons een eindfactuur met daarop de facturatie van de afkoopsom van de resterende contract- en/of opzegtermijn van uw overeenkomst.

Bijzondere opzeggingen: Overlijden

In geval van overlijden van de contractant kunt u de opzegging telefonisch of per mail aan onze klantenservice doorgeven samen met een kopie van de overlijdensakte.


De opzegging zal gelden vanaf de datum van overlijden, mits er vanaf deze datum geen gebruik is gemaakt van het abonnement. Indien er na datum van overlijden gebruik is gemaakt van het abonnement, wordt het abonnement beëindigd met ingang van de laatst gebelde datum. Het abonnement wordt zonder additionele kosten beëindigd en er is geen sprake van een afkoopsom.


Openstaande facturen dienen wel nog te worden betaald. En betreft het een abonnement met leasetoestel? Dan hoeft het leasetoestel niet ingeleverd te worden.

Overstappen binnen Telfort

Heeft u al een abonnement bij Telfort mobiel of bij Telfort Zakelijk en wilt u binnen Telfort overstappen? Dan is het niet nodig uw abonnement op te zeggen. Lees hier meer over overstappen van Telfort (Particulier naar Zakelijk) of binnen Zakelijk Beheer.

Contract afkopen

Het vroegtijdig beëindigen van uw mobiele abonnement is toegestaan tegen betaling van een afkoopsom. Deze bestaat o.a. uit de abonnementsgelden van de resterende maanden van de overeenkomst (inclusief eventuele kosten van Telfort Toestellease) tot het einde van de minimale contractperiode, met een minimum van 1 maand.

Enkele voorwaarden voor het afkopen van uw contract:

  • Een betalingsachterstand is niet toegestaan
  • Er mag geen nummerbehoud of verlenging zijn aangevraagd