Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Inflatiecorrectie - MKB

Telfort Zakelijk past de tarieven aan per 1 januari 2018. De nieuwe tarieven gelden alleen voor klanten die vaste telefonie of VoIP afnemen. De tarieven voor mobiele telefonie blijven ongewijzigd.


De tarieven worden aangepast aan de hand van de inflatiecorrectie van 1,21% die door de CBS Consumentenprijsindex wordt bepaald. In uw contract staat vermeld dat wij de tarieven naar inflatie verhogen. Het is dan ook niet mogelijk uw abonnement door deze verhoging voortijdig op te zeggen.

Veelgestelde vragen

Waarom corrigeert Telfort Zakelijk tarieven voor inflatie?

Ieder jaar stijgen de prijzen door inflatie. Conform de algemene voorwaarden zijn we gerechtigd de prijzen aan te passen en hebben wij u hierover schriftelijk geïnformeerd. De algemene voorwaarden vindt u op onze website.

Waar in het contract staat dat Telfort Zakelijk de prijzen mag corrigeren voor inflatie?

In uw contract staat onder artikel 4.6 het volgende vermeld over de inflatiecorrectie: Telfort Zakelijk is in ieder geval gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen 1 keer per jaar te indexeren conform de CBS Consumentenprijsindex (alle huishoudens). Telfort Zakelijk zal een dergelijke prijswijziging via de december factuur meedelen.

Hoe komen jullie tot een inflatie van 1,21%?

Telfort Zakelijk heeft een gemiddelde gehanteerd over de maanden oktober 2016 tot en met september 2017. Deze maandcijfers zijn definitief vastgesteld door het CBS en te vinden op deze website.

Wanneer gaat de inflatiecorrectie in?

De tarieven wijzigen per 1 januari 2018. Op de factuur van december 2017 ziet u een melding van de inflatiecorrectie.

Voor wie gelden de nieuwe tarieven?

De nieuwe tarieven gelden voor alle klanten die gebruikmaken van vaste telefonie en VoIP diensten. Een overzicht van de actuele tarieven is hier te vinden.