Vind het antwoord op uw vraag

Voicemail beluisteren - MKB

Hosted Telefonie:

Bij Hosted Telefonie heeft u de optie voicemail- naar- e-mail, u krijgt ingesproken berichten binnen via e-mail. Het instellen van de voicemail kunt u eenvoudig doen via de iPad beheerapp of WebBeheer.

Hosted Telefonie icm VastMobiel integratie

VastMobiel Integratie realiseert één voicemail-box binnen de hosted telefooncentrale. Er zijn twee mogelijkheden:

    1. Voicemail- naar -e-mail
    2. Je ontvangt ingesproken berichten via e-mail; berichten zijn niet via 1233 af te luisteren. Wel kan de begroeting via 1233 worden ingesproken.
    1. Voicemail-box
    2. Er wordt een voicemail box ingericht, zodat u deze via uw telefoon kunt afluisteren. Via 1233 kunnen berichten afgeluisterd worden en kan de voicemail begroeting worden aangepast.

Nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan op één van de volgende manieren contact met ons op: