Vind het antwoord op uw vraag

vind-antwoord_midden

Voicemail beluisteren - MKB

Hosted Telefonie:

Bij Hosted Telefonie heeft u de optie voicemail- naar- e-mail, u krijgt ingesproken berichten binnen via e-mail. Het instellen van de voicemail kunt u eenvoudig doen via de iPad beheerapp of WebBeheer.

Hosted Telefonie icm VastMobiel integratie

VastMobiel Integratie realiseert één voicemail-box binnen de hosted telefooncentrale. Er zijn twee mogelijkheden:

Voicemail- naar -e-mail
Je ontvangt ingesproken berichten via e-mail; berichten zijn niet via 1233 af te luisteren. Wel kan de begroeting via 1233 worden ingesproken.
Voicemail-box
Er wordt een voicemail box ingericht, zodat u deze via uw telefoon kunt afluisteren. Via 1233 kunnen berichten afgeluisterd worden en kan de voicemail begroeting worden aangepast.