Buitenland tarieven Zakelijk OpMaat

Het mobiele netwerk van Telfort is enkel actief in Nederland. Het netwerk is niet beschikbaar in het buitenland en dus ook niet in de Nederlandse Antillen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook Bonaire, als Nederlandse gemeente.


Maakt u gebruik van een buitenlands mobiel netwerk? Dan gelden de gebruiksmogelijkheden en voorschriften van het betreffende land of netwerkaanbieder. Voor internationale gesprekken en dataverkeer gelden internationale tarieven (buiten-bundel-tarieven). Bekijk onze website voor de beschikbaarheid en de tarieven van de diensten van Telfort in het buitenland. Zie ook de Algemene Voorwaarden van Telfort.


Als u gebruikmaakt van een buitenlands netwerk, is dit direct zichtbaar op uw display omdat er een andere netwerknaam dan Telfort of KPN op uw telefoon verschijnt. In het buitenland kunt u dus gebruik maken van het aangegeven buitenlandse netwerk dat op uw display verschijnt.


 • Bellen naar het buitenland
  Bellen naar het buitenland
  Per minuut
  Bellen naar Zone 1
  0,19 tijdelijk voor € 0,10
  Bellen naar Zone 2 mobiele nummers
  € 0,85
  Bellen naar Zone 2 vaste nummers
  € 0,50
  Bellen naar Zone 3
  € 0,30
  Bellen naar Zone 4
  € 1,00
  • Gesprekskosten worden altijd op de hele minuut naar boven afgerond.
  • Het tarief voor sms en mms gebruik naar een buitenlands nummer is gelijk aan het tarief voor sms en mms naar een Nederlands nummer en valt buiten een eventuele sms bundel.
  • De zonering voor bellen naar het buitenland wijkt af van bellen en gebeld worden in het buitenland.
 • Gebeld worden in het buitenland
  Gebeld worden in het buitenland
  Per minuut
  Gebeld worden in Zone 1: EU
  € 0,011
  Gebeld worden in Zone 2: Rest van EU
  € 0,45
  Gebeld worden in Zone 3: VS, Canada
  € 0,45
  Gebeld worden in Zone 4: Rest van de wereld
  € 0,99
  Gebeld worden in Zone 5: Uitzonderingen
  € 1,25
 • Bellen in het buitenland
  Bellen in het buitenland
  naar Zone 1 per minuut
  naar Zone 2 per minuut
  naar Zone 3 per minuut
  naar Zone 4 per minuut
  naar Zone 5 per minuut
  Bellen vanuit Zone 1: EU
  € 0,05
  € 0,69
  € 0,69
  € 1,29
  € 3,00
  Bellen vanuit Zone 2: Rest van EU
  € 0,69
  € 0,69
  € 0,69
  € 1,29
  € 3,00
  Bellen vanuit Zone 3: VS, Canada
  € 0,69
  € 0,69
  € 0,69
  € 1,29
  € 3,00
  Bellen vanuit Zone 4: Rest van de wereld
  € 1,29
  € 1,29
  € 1,29
  € 1,29
  € 3,00
  Bellen vanuit Zone 5: Uitzonderingen
  € 3,00
  € 3,00
  € 3,00
  € 3,00
  € 3,00
  • Gesprekken in Zone 1: EU worden altijd per seconde afgerekend.
  • Gesprekken in overige zones worden altijd op de hele minuut naar boven afgerond.
  • Het tarief voor bellen vanuit zone 1 naar zone 1 geldt bovenop de gebruikelijke kosten voor een minuut binnen de bundel van uw abonnement.*
  • Heeft u geen belbundel of is het tegoed in uw belbundel volledig verbruikt, dan geldt een tarief van 0,20 per minuut voor bellen vanuit zone 1 naar zone 1.*
  • Bij uitgaande gesprekken in Zone 1: EU worden altijd ongeacht de lengte van het gesprek, de eerste 30 seconden in rekening gebracht. Daarna worden gesprekskosten per seconde afgerekend.
  • Gesprekken in overige zones worden altijd op de hele minuut naar boven afgerond, met een starttarief van 0,65.
  • Het laten inspreken van voicemailberichten en het ontvangen van voicemailnotificatie in het buitenland is gratis, u betaalt alleen voor het beluisteren van uw voicemail.
 • Sms in het buitenland
  Sms in het buitenland
  per item
  Sms versturen vanuit Zone 1: EU
  € 0,02
  Sms versturen vanuit Zone 2: Rest van EU
  € 0,35
  Sms versturen vanuit Zone 3: VS, Canada
  € 0,42
  Sms versturen vanuit Zone 4: Rest van de wereld
  € 0,42
  Sms versturen vanuit Zone 5: Uitzonderingen
  € 0,42
  Sms naar 1330
  € 0,00
  Sms ontvangen
  € 0,00
  • Het tarief voor sms’en naar een buitenlands nummer is gelijk aan het tarief voor sms’en en mms’en naar een Nederlands nummer.
  • Het tarief voor sms versturen vanuit zone 1 geldt bovenop de gebruikelijke kosten voor een sms binnen de bundel van uw abonnement.*
 • Mms in het buitenland
  Mms in het buitenland
  Kosten
  Mms versturen in alle zones
  € 0,14
  • Tarief is exclusief kosten datagebruik voor ophalen en versturen van de mms. Zie voor het tarief ‘Mobiel internet in het buitenland’. Voor het ontvangen van een mms wordt uitsluitend het datagebruik gerekend.
 • Mobiel internet in het buitenland
  Mobiel internet in het buitenland
  Per MB
  Mobiel internet in Zone 1: EU
  € 0,05
  Mobiel internet in overige Zones
  € 4,13
  • Het tarief voor mobiel internet in zone 1 geldt bovenop de gebruikelijke kosten voor een MB binnen de bundel van uw abonnement.*
  • Tarieven voor mobiel internet staan per MB vermeld. Dataverkeer wordt op 1 kB naar boven afgerond in rekening gebracht. U betaalt zowel voor ontvangen als verzonden data op basis van verbruiksgegevens ontvangen van de roaming partner van Telfort. In het buitenland geldt er een datalimiet van € 50,- per maand. Hiervan wordt u met sms op de hoogte gesteld wanneer u 80% en 100% van uw limiet heeft verbruikt. Zie www.telfort.nl voor meer informatie.

* Om technische redenen is het vanaf 30 april 2016 niet direct mogelijk het verbruik uit uw nationale bundel in rekening te brengen of het nationaal tarief te hanteren wanneer uw verbruik hebt zonder een nationale bundel in zone 1. Telfort tarifeert daarom alleen de toeslagen in zone 1 (aangegeven in de tariefboxen) totdat het technisch wel mogelijk is deze in rekening te brengen. Wanneer wij dit wel gaan doen zullen wij u een maand van tevoren informeren. De kosten worden niet met terugwerkende kracht verrekend.